Vizyon & Misyon

Vizyon:Ülkemizde teknolojiye dayalı alanlarda inovasyon,araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunarak üniversitelerimizin ve sanayinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Misyon: Üniversiteler,araştırma kuruluşları,üretim ve hizmet sektörü kuruluşları arasında inovasyon odaklı işbirliğini geliştirmek,

Araştırma-Geliştirme ve Bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren büyük ölçekli ve KOBİ nitelikli kuruluşlara uygun ortamlar hazırlayarak yenilikçi ve yaratıcı düşüncelerin,üniversitelerdeki bilgi transferine,ticarileştirilmesine ve endüstriyel ürün haline getirilmesine destek ve öncü olmak,

İnovasyon kümelenmeleri oluşturulmasını desteklemek,bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarını belirlemek,araştırmacıların bu konulara yönlendirilmesini ve teşvikini sağlamak,

Bilimsel ve teknolojik araştırmalar için rekabete dayalı,etkin ve verimli araştırma imkanları ve araştırma ortamları hazırlamak,

Bilimsel,teknolojik ve toplumsal açıdan katma değer sağlayan projeler üretmek ve bu tür projelere destek vermek,

Önceliklerini ülkemiz ve bölgemiz ihtiyaçları doğrultusunda belirleyerek Aksaray Bölgesinin ve Türkiye'nin teknolojik gelişmişliğine ve ekonomik potansiyeline katkıda bulunmaktır.