Profil

06.12.2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüş olup;17 Ocak 2012 tarih ve 28176  sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur.

Merkezimiz toplam 1500 m2 lik alanda yönetim ve idari kısım ofisleri, KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi Yönetim Ofisi, KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi İşlikleri, toplantı salonu ve eğitim salonundan oluşmaktadır.