Hizmet ve İmkanlar

Bünyesindeki kuruluşların kullanımına sunmak üzere Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılabilecek altyapı ve kaynakları oluşturmak,

Nitelikli Ar-Ge personeline erişimi sağlamak,

Yüksek katma değerli ürün ve hizmetlerin pazarlanmasına destek vermek,

Laboratuar hizmetleri sunmak,

Yeni ve ileri teknoloji alanlarında girişimciliği desteklemek,

Özellikle üniversiteler, özel sektör kuruluşları ve kamu araştırma merkezleri arasında teknoloji transferini geliştirecek bağlantıların güçlenmesine destek sağlamak,

Bünyesindeki kuruluşlar arasında kavramların, fikirlerin ve deneyimlerin değişimine destek vermek,

Farklı disiplinlerde ve alanlarda çalışan Ar-Ge partnerlerine erişimi sağlamak.

Bunların dışında girişimcilere elektrik, su, gaz temini, internet erişimi, dahili telefon iletişimi, temizlik, güvenlik, ısıtma gibi destek hizmetleri sunmakta ve kongre, sergi, seminer, sempozyum vb. etkinlikler için mekan sağlamaktadır.