Amaç ve Hedefler

Sanayi kuruluşlarının, üretim araçları ve insan kaynaklarını kalite ve kapasite açısından geliştirilebilmek,

Sanayi kuruluşlarının, yeni ürün ve üretim konularında araştırma ve yatırım yapabilme imkanlarının ve kabiliyetlerinin varlığını ortaya koymak,

Sanayi kuruluşlarının, araştırma ve geliştirme çalışmaları için ihtiyaç duydukları laboratuar cihazları ve insan kaynaklarının bir bölümünü üniversite imkanlarından sağlayarak kaynak israfını önlemek,,

Üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma v.s. gibi konularda sanayideki işletmelerin sorunları, ihtiyaçları veya talepleri doğrultusunda çalışılabilirliğini sağlamak,

Üniversitede görev yapan araştırmacıların sanayi kuruluşları ile birlikte çalışarak kendilerini yenileme ve geliştirme imkanlarını sağlayabilmek,

Üniversite öğrencilerinin sanayi kuruluşlarının aktif projelerinde yer almaları sağlanarak, öğrencinin eğitim ve öğretim kalitesinin arttırılması ile birlikte öğrencinin çalışma hayatına hazırlanmasına yardımcı olmak,

Üniversitede görev yapan araştırmacılar ile sanayi kuruluşlarında çalışanların ihtiyaç duydukları her türlü konularda karşılıklı işbirliği yapılabilirliğini sağlamak,

Üniversitede görev yapan araştırmacıların yapacakları çalışmalara, sanayicinin maddi katkıları ve tecrübelerinin yansıtılması ile yapılan çalışmaların verim ve kalitelerinin arttırılabilirliği gerçekleştirmek.